ثبت نام

  

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

_  تایدیه تست استعداد  فیزیولوژی  ورزشی

–  ۲ قطعه عکس ۴× ۳ پشت نویسی  نام  و نام خانوادگی  و کد ملی

–  کپی کارت ملی

  مبلغ ۱۷۵۰۰ تومان بابت ثبت سامانه بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو_

–  واریزشهریه ماهیانه به مبلغ ۴۵،۰۰۰ تومان به شماره کارت  ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۳۵۵۵۱۳۰  به نام سهیل مولانا

–  اخذ کارت بیمه ورزشی

–  برگه پرشده  اطلاعات فردی درخواستی جهت ثبت نام در سایت فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران