تحقیق قتل عمد

تحقیق قتل عمد

تحقیق قتل عمد دارای 24 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 20 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه

بخش اوّل: جنبةعمومی بزه قتل عمدی 

نگاهی به سابقة امر در حقوق ایران 

بخش دوم: جنبة عمومی ضرب و جرح عمد 

قانون مرقوم

نتیجه 

قصد شخص معین 

 تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض 

منابع

قسمتی از متن :


مقدمه
به موجب ماده پنج قانون ائین دادرسی کیفری،جرائم به دو دسته تقسیم میشوند،دسته اول جرائمی هستند که حیثیت عمومی انان دارای اهمیت مخصوص است،دسته دوم جرادئمی که هرچندحیثیت عمومی دارد ولی اهمیت ان از حیثیت نظام مملکتی و ؛آسایش عامه به درجه نوع اول نیست.وبر طبق ماده 6 همان قانون اقامه دعوی در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعی خصوصی است. با توجه به موارد فوق جرائم را به جرائم قابل گذشت وجرائم غیر قابل گذشت تقسیم کرده اند. 
از سوی دیگر،جرائمی هستند که برجسم انسان لطمه وارد میکنند کهاز آنها به جرائم علیه تمامیت جسمانی تعبیر میشود. این جرائم عبارتند از قتل وصدمات بدنی عمدی اعم از عمد، در حکم شبه عمد وغیر عمد.در این مقاله جنبة عمومی قتل وایراد صدمات بدنی با اشاره به سابقه آن بررسی شده و برداشت فعلی خقوقی از آن مورد بحث قرار گگرفته است.که در دو بخش ارائه میشود. 
بخش اوّل: جنبةعمومی بزه قتل عمدی 
قتل عمد، به نوان «سلب عمدی و عدوانی حیات انسان، دارای پیشینةتاریخی همگام با طول تاریخ بشر است،این بزه ابتدا جنبةخصوصی داشته ودر قرون اخیر،با توجه به دخلت روزافزون قوای حاکمه در امور اجتماعی و فردی مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللی که در بنیان خانواده و اجتماع ایجاد میکند،به جنبه عمومی آن توجه بیشتری مبذول شده است. ادیان الهی همواره آن را گناهی نابخشودنی به حساب آوردهاند.در قرآن کریم قتل عمد، بدون جواز شرعی،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنیوی،مجازات اخروی،خلود در دوزخ و غضب الهی را به دنبال دارد. 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق قتل عمد از download

خرید فایل word تحقیق قتل عمد از download

دریافت فایل pdf تحقیق قتل عمد از download

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از download

خرید پروژه تحقیق قتل عمد از download

دانلود فایل تحقیق قتل عمد از download

دریافت نمونه سوال تحقیق قتل عمد از download

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از download

خرید پروژه تحقیق قتل عمد از download

دانلود مقاله تحقیق قتل عمد از download

دریافت مقاله تحقیق قتل عمد از download

خرید فایل تحقیق قتل عمد از download

دانلود تحقیق تحقیق قتل عمد از download

خرید مقاله تحقیق قتل عمد از download

دانلود فایل pdf تحقیق قتل عمد از download

دانلود مقاله تحقیق قتل عمد از www

خرید پروژه تحقیق قتل عمد از www

دانلود فایل تحقیق قتل عمد از www

دریافت فایل word تحقیق قتل عمد از www

خرید نمونه سوال تحقیق قتل عمد از www

دانلود فایل تحقیق قتل عمد از www

دریافت فایل word تحقیق قتل عمد از www

دانلود فایل word تحقیق قتل عمد از www

خرید فایل تحقیق قتل عمد از www

دانلود تحقیق تحقیق قتل عمد از www

دریافت فایل pdf تحقیق قتل عمد از www

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از www

خرید کارآموزی تحقیق قتل عمد از www

دانلود فایل pdf تحقیق قتل عمد از www

دانلود کارآموزی تحقیق قتل عمد از www

دانلود مقاله تحقیق قتل عمد از pdf

دریافت پروژه تحقیق قتل عمد از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق قتل عمد از pdf

خرید فایل تحقیق قتل عمد از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق قتل عمد از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق قتل عمد از pdf

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از pdf

خرید تحقیق تحقیق قتل عمد از pdf

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از pdf

دریافت تحقیق تحقیق قتل عمد از pdf

خرید فایل تحقیق قتل عمد از pdf

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از pdf

خرید فایل تحقیق قتل عمد از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق قتل عمد از pdf

دانلود فایل تحقیق قتل عمد از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق قتل عمد از word

دریافت فایل تحقیق قتل عمد از word

دانلود فایل تحقیق قتل عمد از word

خرید نمونه سوال تحقیق قتل عمد از word

دانلود تحقیق تحقیق قتل عمد از word

دانلود تحقیق تحقیق قتل عمد از word

خرید فایل word تحقیق قتل عمد از word

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از word

دریافت فایل تحقیق قتل عمد از word

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از word

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از word

دانلود فایل تحقیق قتل عمد از word

دریافت فایل تحقیق قتل عمد از word

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از word

دانلود کارآموزی تحقیق قتل عمد از word

دریافت تحقیق تحقیق قتل عمد از free

دانلود مقاله تحقیق قتل عمد از free

دانلود فایل pdf تحقیق قتل عمد از free

خرید تحقیق تحقیق قتل عمد از free

دانلود پروژه تحقیق قتل عمد از free

دریافت کارآموزی تحقیق قتل عمد از free

دانلود فایل word تحقیق قتل عمد از free

دریافت مقاله تحقیق قتل عمد از free

دانلود فایل تحقیق قتل عمد از free

دانلود فایل تحقیق قتل عمد از free

دریافت فایل pdf تحقیق قتل عمد از free

خرید کارآموزی تحقیق قتل عمد از free

دانلود کارآموزی تحقیق قتل عمد از free

دریافت فایل word تحقیق قتل عمد از free

خرید تحقیق تحقیق قتل عمد از free


مطالب تصادفی