جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد)

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد)

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) ، کد 0262 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 10251 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


گونه غالب حمل و نقل

نسبت عوامل تولید

انتخاب مکان سکونتی

نقش دولت

مدل های اقتصاد شهری

شناخت منطقه و حوزه

مفهوم منطقه

منطقه قراردادی یا کاربردی

شناخت منطقه و تعیین محدوده آن

روش شاخص عددی وزنی

روش تحلیل جریان ها

روش تحلیل گرانشی

روش های بررسی ساخت اقتصادی شهر

مدل های تحلیل

مدل های تحلیل بر پایه اقتصاد کلان

روش برآورد تولید درامد

روش تحلیل پایه اقتصادی شهر

مدل های داده ها و ستاده ها

مدل های اقتصادی سنجی

روش تحلیل ساخت اشتغال

مدل های تحلیل بر پایه اقتصاد خرد

مدل های اقتصادی کلاسیک

مدل های سیاستی

مدل لوری

مدل کاراکاس

اشتغال – جمعیت

هزینه مکان – مکان های سکونتی

مکان های سکونتی – زمین

کاربرد مدل در کاراکاس

ارزیابی مدل

مدل آندرسون –لاندکویست

پیوست 1 : مطالعه نمونه سیرجان

تعیین حدود حوزه نفوذ شهر

تعیین محدوده پیرامونی حوزه نفوذ شهر

تعیین محدوده مقدماتی حوزه نفوذ شهر

محدودیت از نظر نسبت حمعیت شهرهای اطراف

محدودیت از نظر عوارض طبیعی

محدودیت از نظر استقرار مراکز جمعیتی

محدودیت از نظر راه های ارتباطی

جمع بندی و تحدید مقدماتی حوزه نفوذ شهر

تعیین حد نهایی حوزه نفوذ شهر

تعیین نقاط مرکزی

تحلیل نتایج به دست آمده و تعیین حد نهایی حوزه نفوذ شهر

پیوست 2 : نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی شهر

پیوست 3 : مطالعه نمونه : بندرعباس

اشتغال پایه و تبعی در بندرعباس

تولید ناخالص داخلی استان هرمزگان

تولید ناخالص داخلی حوزه نفوذ و شهر بندر عباس

آینده رشدی اقتصادی استان هرمزگان

آینده رشد اقتصادی شهر بندر عباس

اشتغال در هرمزگان

اشتغال در بندعباس

اشتغال در بخش های عمده اقتصادی

وضعیت شغلی شاغلین

پیش بینی اشتغال

پیش بینی شاغلین بخش کشاورزی

پیش بینی شاغلین بخش صنعت

پیش بینی شاغلین بخش خدمات

پیش بینی فضاهای تولیدی و خدمات شهری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

خرید فایل word جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دریافت فایل pdf جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

خرید پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دانلود فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دریافت نمونه سوال جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

خرید پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دانلود مقاله جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دریافت مقاله جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

خرید فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دانلود تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

خرید مقاله جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دانلود فایل pdf جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از download

دانلود مقاله جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

خرید پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دانلود فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دریافت فایل word جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

خرید نمونه سوال جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دانلود فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دریافت فایل word جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دانلود فایل word جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

خرید فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دانلود تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دریافت فایل pdf جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

خرید کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دانلود فایل pdf جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دانلود کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از www

دانلود مقاله جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دریافت پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

خرید فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

خرید تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دریافت تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

خرید فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

خرید فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دانلود فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دریافت فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

خرید نمونه سوال جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

خرید فایل word جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دریافت فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دریافت فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دانلود کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از word

دریافت تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دانلود مقاله جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دانلود فایل pdf جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

خرید تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دانلود پروژه جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دریافت کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دانلود فایل word جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دریافت مقاله جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دانلود فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دانلود فایل جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دریافت فایل pdf جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

خرید کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دانلود کارآموزی جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

دریافت فایل word جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free

خرید تحقیق جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) از free


مطالب تصادفی