نویسنده: admin

۰

تکواندو ایرانی قسمت۳ – نشست ها | استاد حسینعلی نظری

آموزش تکواندو توسط استاد حسینعلی نظری / قسمت سوم | در این قسمت نشست ها » آپ سوگی ،آپ کوبی ،جوچوم سوگی ،دیت کوبی و بوم سوگی آموزش داده میشود. منبع : https://blog.taekwondohami.ir/